top of page

HandWerk - EarWork, Pt. 2

09 September 2017

20:30

Hateiva

Tel Aviv-Yafo

Purchase Tickets
face_event.png

poster design: Avihai Mizrahi

עבודת יד - עבודה באוזניים
אנסמבל מוסיקה נובה פותח את העונה בסדרת קונצרטים עם אנסמבל הנדוורק מקולן.

אנסמבל הנד וורק הוא מהאנסמבלים הצעירים החשובים בעולם היום שמתמחים במוסיקה חדישה שמתקיימתברצף שבין נגינה וירטואוזיות בכלים מוסיקליים ושימוש בחומרים חוץ מוסיקליים להפקת צלילים חדשים.
במסגרת הפרויקט יציגו האנסמבלים שני קונצרטים משותפים בתיבה בתל אביב-יפו שבהם יציגו יצירות מתוך הרפרטואר שלהם זה לצד זה. בקונצרטים יוצגו בכורות ישראליות של יצירות של ניקולאוס א. הובר, וינקו גלובקר,מרק בארדן, יאקו אסאנו, טיירי טידרו, טוביאס טיגדו, אירן גלינדו קווארו, אנו פופה, מיקל פיזרו.
חברי אנסמבל מוסיקה נובה יוני ניב, תום סולוביציק, מעיין צדקה, אסף שתיל ואמנון וולמן יציגו יצירות שנכתבו בעת שהותם בחוות המוסיקה אבאלוק.
במשך השבוע השני של הפרויקט יעבדו חברי האנסמבלים במשותף במרכז לאמנות דיגטלית בחולון. במהלךהשבוע יופיעו מעיין צדקה ותום סולוביצ׳יק במופע שבנוי מקטעי סולו, ובסופו יציגו נגני שני האנסמבלים עבודה חדשה שנעה בין מיצג ליצירה מוסיקליים של אמנון וולמן. יצירה זאת – קאוצ פוטטוס, עוסקת במתח שבין אמפתיה לחוסר אמפתיה, תוך שימוש באנלוגיות מוסיקליות שונות, חברי האנסמבל יהדהדו בחלל על כליהם המוסיקלים ועל כלים אחרים, ליצור רצף של סאונד שמעלה באוב מהלכי כוח ואת ההבדלים שבין הפגנה לא אלימה והפגנה אלימה. הפרויקט יבנה בתוך מיצג סאונד קבוע שבו, ובתוכו חברי שני האנסמבלים יבנו תהליך שיתופי שיוביל ליצירה אינטימית שפתוחה בכל ביצוע לקבוצה קטנה של קהל. התהליך כולו, המיצג והעבודה המשותפת פתוחים לקהל.
שיתוף הפעולה בין האנסמבלים ימשך, וחברי אנסמבל מוסיקה נובה יצטרפו לחברי הנד וורק לביצוע בכורה של קאוצ׳ פוטטוס בגרמניה בדצמבר 2017

wed_image_b&w.jpg
MEDIA/DOCUMENTATION
bottom of page