top of page

Theory Performance No. 3

10 February 2016

20:30

Hansen House

Jerusalem

face_event.png

poster by: Dana and Dan

חזרה - הופעת תיאוריה #3
עידו גוברין ואנסמבל מוסיקה נובה
10 בפברואר, 2016 - 20:30 - בית הנסן, ירושלים
ההופעה החיה, שתתרחש בינות לעבודות המוצגות כבר בחלל התערוכה ״לשוב למקום, זה, כמו למות״, תעסוק במושג התיאורטי של ״חזרה״ באמצעות פרקטיקה אמנותית מבוססת סאונד וטקסט בנסיון לברר האם וכיצד ידע חדש על אודות מושג ה״חזרה״ מתאפשר באמצעים שאינם תיאורטים ואם כן מה אופיו.
כחלק אינטגרלי וכהרחבה של תכני התערוכה, הסיטואציה הפרפורמטיבית/מוסיקלית תשלב בין הסאונד של המיצבים הקיימים בה ובין יצירה חיה מאת סטפן טאוט )drei 1-21( בנגינת אנסמבל מוסיקה נובה ובהשתתפותו של עידו גוברין מחו״ל, באמצעות סקייפ, כ״נוכחות-נפקדת״, כסטרוקטורה חיצונית בתוך הסאונד שהתערוכה מייצרת אך בה בעת גם כנוכחות סונורית עצמאית. יצירתו של סטפן טאוט, מלחין שוויצרי וחבר באנסמבל ונדלוויזר, מרחיבה באופן שבו היא כתובה את המרחב הסונרי ואת החלל שבו היא מתרחשת. המרחב הצלילי החדש אינו בהכרח מרכז אלא פריפריה שוות נפש הפתוחה לארועים ויחסים שונים.
יוני ניב: קרוטלס
תום סולוביציק: סקסופון סופרן
דן וינשטיין: צ׳לו
עידו גוברין: טקסט

wed_image_b&w.jpg
MEDIA/DOCUMENTATION
bottom of page